تیم کاری

مهرزاد احسانی

مهرزاد احسانی

پشتیبانی سئو
الهام بدیعی

الهام بدیعی

طراح سایت
محسن امیری

محسن امیری

طراح سایت
مینا طراوت

مینا طراوت

کارشناس سئو
رضا محمدی

رضا محمدی

کارشناس پشتیبانی
منا صدیقی

منا صدیقی

مشاوره تبلیغات
رها سلامی

رها سلامی

بازاریاب
مهدی آقایی

مهدی آقایی

برنامه نویس